Mya Vase

Mya Vase

Add style to any space with this versatile vase.

4-1/2" Round x 4-3/4"H