White Berry Bowl

White Berry Bowl

4-1/4" Round x 2-1/2"H Stoneware Berry Bowl

Reactive Glaze

White (Each One Will Vary)